Dagon Dagon
25.11.2014

Uplynulý víkend hostil spolek PilsFree ve svém novém sídle třicátou valnou hromadu zájmového sdružení právnických osob NFX. Účastnilo se jí 12 zástupců ze 16-ti členů. NFX bylo založeno PilsFree a dalšími čtyřmi freenety dne 23. 9. 2006 na ustavující schůzi valné hromady. Spolek PilsFree již v minulosti dvakrát hostil valnou hromadu NFX, a to v letech 2007 a 2011. Logo NFX NFX je sdružení, jehož cílem je propojení členských sítí za účelem širokopásmové komunikace a vzájemných toků dat uživatelů těchto sítí. Dalšími cíli je připojení do peeringového centra NIX, provoz propojovacího centra NFX pro vzájemnou komunikaci účastníků členských sítí, podpora využívání intranetu, internetu, VoIP a dalších informačních technologií, spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle a další spolupráce členských sdružení.  NFX Jednodenní valné hromadě vždy předchází osobní nebo e-mailové konzultace o projednávaných bodech. Na této valné hromadě se probrala zejména témata VoIP, IPTV, konektivita do internetu a technické záležitosti. Například byl dohodnut záměr zřízení čtvrtého POPu NFX, a to konkrétně v DC Tower ČRa. Zástupci PilsFree vyjádřili zájem v tomto místě zakončit jeden ze dvou datových okruhů z Plzně. Dále se debatovalo o změnách Stanov, a to především ve smyslu nastavení odlišné váhy hlasů jednotlivých členů při hlasování. Měřítkem bude nově doba členství, čímž PilsFree jako jeden ze zakládajících subjektů získá drobnou výhodu v rozhodování.  NFX Paralelně s valnou hromadou se konala i diskuze členů jednotlivých spolků a sdružení. Zde se předávají zkušenosti jak teoretické, tak praktické. V momentě návštěvy se zde probíraly alternativní dálkové bezdrátové spoje.  NFX Spolek PilsFree zastupoval na valné hromadě předseda Václav Kuchynka a technický radní Pavel Muknšnábl, který je zároveň i místopředsedou NFX. Paralelní diskuze se za PilsFree zúčastnil správce Tomáš Janský. NFX Valné hromady NFX se konají několikrát do roka a hostitelem je vždy jednotlivý člen zájmového sdružení. NFX tak uvítáme v Plzni opět za tři až čtyři roky.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »