Členská schůze

Členská schůze

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze (dále jen ČS), která zahrnuje všechny členy PilsFree. Pouze ČS má právo měnit Stanovy
a Vnitřní předpisy a volit funkcionáře.
ČS zasedá pravidelně jednou ročně.

Rada

Rada

Výkonný orgán, který tvoří předseda sdružení
a správní a technická sekce. Rada je volena
ČS a během roku vykonává její vůli. Rada zasedá pravidelně jednou za dva týdny.

Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise

Kontrolní orgán Spolku, dohlíží na dodržování platných předpisů a formou usnesení podává návrhy Radě. Kontrolní a revizní komise je volena ČS.

Ombudsman

Ombudsman

Zástupce řadových členů a mediátor
v členských přích s pravomocí podávat návrhy Radě. Ombudsman je volen ČS.

Správci

Správci

Podřízení technických radních, kteří se starají
o provoz a rozvoj svěřených oblastí. Jsou jmenováni technickou sekcí Rady.

Administrátoři routerů

Aktivní členové

Neformálně obsazované výkonné funkce.