Gepon

Připojení optickým vláknem

Optickým vláknem jsou tvořeny hlavní páteřní
spoje v naší síti. V ojedinělých případech jsou optickým vlákem připojeny i samotné domácnosti.

rj45

Připojení metalickým kabelem

Metalickými kabely jsou tvořeny datové rozvody v bytových domech do jednotlivých domácností.

wifi

Připojení bezdrátovými spoji

Bezdrátovými spoji v pásmu 5 GHz jsou připojovány rodinné domy, kde není jiná možnost připojení.