Dagon Dagon
08.04.2015

Mnoho práce se přes zimu udělalo i na Slovanech. Stejně jako v jiných částech sítě, kde převažuje WiFi, se i slovanští správci snaží přepojovat naše členy na kabelové rozvody a centrálně nasazovat rychlé bezdrátové spoje. Slovany jsou tvořeny vesměs starou zástavbou, kde je o mnoho složitější plánovat a budovat. Nicméně i zde PilsFree masivně investuje do vylepšení sítě. Dobrým příkladem dané snahy je i nedávno zrealizovaná investice v bytových domech Plzenecká 72, 74 a 76. Konektivitu zde zajišťuje rádiová jednotka Siklu o rychlosti 700 Mbit/s a do každého bytu byla zároveň přivedena datová zásuvka. Propojení vchodů je realizováno optickým kabelem. Díky tomu mohl být připojen optickým kabelem i sousední bytový dům v Guldenerově 66, který je rovněž kompletně zasíťován a metalický kabel vede před dveře každého z bytů. Část Slovan. Zdroj: Google. Letecký pohled na část Slovan, Plzenecká a Guldenerova ulice. Zdroj: Google Earth. Snahu omezit připojení přes WiFi v koncových bodech dobře reflektuje i další zrealizovaná investice v bytovém domu Květná 9, kde bylo několik našich členů separátně připojeno přes WiFi. I zde se provedlo kompletní zasíťování pomocí metalických kabelů, které jsou přivedeny před dveře jednotlivých bytů. Byl instalován nový bezdrátový spoj, který lze v případě potřeby kdykoliv upgradovat za rychlejší. Celkem se na daných akcích proinvestovalo přes 153 000 Kč a tím se zlepšila konektivita několika desítkám našich členů. Také se umožnilo stovce nových zájemcům snadné připojení a čerpání členských výhod, které PilsFree nabízí. Nutno podotknout, že zde zmiňované investice jsou jen zlomkem, které PilsFree realizuje jak v oblasti Slovan, tak v celé své síti.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »