Dagon Dagon
25.06.2015

V těchto dnech někteří z našich členů obdrželi, a další členové možná ještě obdrží, elektronickou poštou nevyžádanou zprávu z e-mailové adresy info@ceskasit.cz obsahující údajné zkušenosti s likvidačními praktikami v Plzni. Zapsaný spolek PilsFree se od těchto údajných praktik distancuje. Informace v této nevyžádané zprávě uvedené jsou ve vztahu k zapsanému spolku PilsFree nepravdivé a lživé. Spojování zapsaného spolku PilsFree s technickými či jinými problémy datové sítě společnosti Česká síť, s.r.o. je absurdní. Vzhledem k dalšímu obsahu této nevyžádané zprávy, který je nevyžádaným obchodním sdělením, považuje zapsaný spolek PilsFree tuto zprávu za nevhodný způsob "marketingu" a jako takový za nepřijatelný. Z tohoto důvodu podnikne zapsaný spolek PilsFree veškeré možné kroky vedoucí k zajištění ochrany dobrého jména. V interní strategii a stanovených cílech zapsaného spolku PilsFree není likvidace jiných datových sítí, natož úmyslné porušování zákonů. Zapsaný spolek PilsFree doporučuje všem členům, kteří obdrželi tuto nevyžádanou zprávu, příp. členům, kteří tuto nevyžádanou zprávu ještě obdrží, a kteří považují tuto nevyžádanou zprávu za nevybíravé obtěžování, využít svého práva a podat stížnost na nevyžádané obchodní sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, viz https://www.uoou.cz/stiznost.asp.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »