Dagon Dagon
10.12.2015

Rada PilsFree, z. s. při svém nedávném zasedání diskutovala o dalších výhodách pro členy, mezi něž patří i zprostředkování technické podpory našim uživatelům. Přinášíme Vám rozhovor s garantem této členské výhody, technickým radním Lubošem Reichem, který nám poodhalí smysl činnosti externích techniků. O jakou členskou výhodu se jedná? Jedná se o možnost zprostředkování výjezdu externího technika ke členovi našeho spolku, který vyřeší problémy, například s nastavením domácího routeru, nebo s rozbitým počítačem, či přerušeným kabelem v bytě našeho člena. Dále pak nastavení tiskárny, připojení atypických zařízení do sítě, jako jsou televize, hrací konzole, atp. TiskárnaZapojení tiskárny a její správné nastavení v síti, běžný požadavek našich členů. A tato pomoc je pro naše členy zcela zdarma? Nikoliv. Smysl této členské výhody je kontakt na odborníka, který v krátké době a za jasně stanovenou hodinovou sazbu s problémem pomůže. Našich členů je mnoho a ne každý je natolik technicky zdatný, anebo zná někoho, kdo by mu mohl pomoci. Proto bychom rádi těmto členům pomohli. Každý člen snad má správce, ten by nemohl pomoci? Správci sice dokáží pomoci i při problémech u členů, nicméně jejich prvořadým úkolem je výstavba a udržování sítě, nikoliv oprava zařízení, která nejsou v majetku PilsFree. Navíc časová vytíženost správců je velká. Čekat tedy na opravu několik týdnů pro členy není zrovna příjemné a hlavně to není povinnost správce. RouterSprávné nastavení domácího AP, je základ pro funkční internetové připojení. Chtěl bych využít služeb externího technika, kolik mě to bude stát? To je různé, záleží na závadě a rychlosti možné opravy. Výjezd technika po celé Plzni včetně půl hodiny práce u člena je za 400 Kč. Po překročení půl hodiny se za každých započatých 15 minut účtuje 100 Kč. Příklady:

Ceny jsou včetně DPH. Není to drahé? Bereme to jako možnost pro ty, kteří se nemají na koho jiného obrátit a upřímně ty ceny jsou z našeho pohledu v pořádku. Samozřejmě, že klademe důraz na kvalitu techniků a rychlost jejich práce. Případné rozpory pak důkladně analyzujeme. A protože máme s čím srovnávat, neobáváme se neodborné či zbytečně dlouhé práce našich techniků. Prostě si to umíme ohlídat. To je i důvod, proč danou možnost členům nabízíme. Zprostředkujeme jim pomoc, a to zcela za jasných podmínek. PCŠpatný zdroj nebo pevný disk. Většinou si technik dané zařízení odváží k opravě. Jak dlouho budu na technika čekat? Klademe velký důraz na to, aby prvotní kontakt mezi členem, který požádal o pomoc, a technikem byl co možná nejkratší - v řádu hodin. Víme moc dobře, jak je pro členy nepříjemné zůstat například několik dní bez funkčního počítače či bez možnosti se připojit k domácímu AP, atd. A co když se opravu nepodaří vyřešit na místě? Pak se technik domluví a zařízení si odveze a po opravě přiveze. I na to samozřejmě pamatujeme a ceník s tím počítá. Odvezení včetně přivezení a zapojení zařízení je účtováno částkou 300 Kč. Typickým příkladem jsou vadné pevné disky, nebo vadné zdroje atd. Ceník naleznete zde. UživatelNejen senioři rádi využijí možnost výjezdu prověřeného a doporučeného technika. Máme dost techniků, kteří by pomohli členům? Nemáme, a proto bych rád využil této příležitosti a požádal všechny naše členy, kteří jsou technicky zdatní v této oblasti, mají příslušné živnostenské oprávnění a chtějí danou činnost vykonávat, aby mne kontaktovali na e-mailu externiste@pilsfree.net. Rád jim podám bližší informace o možnosti spolupráce. Rád se se všemi zájemci o tuto činnost setkám a samozřejmě si prověřím jejich technické schopnosti. Smysl spolku PilsFree je i o tom si vzájemně pomáhat, a proto nejprve oslovuji členskou základnu. Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho spokojených členů. Poznámka: Kontakt na externího technika zprostředkovává HelpDesk PilsFree. Telefonický kontakt na HelpDesk 371 650 111. Každý den od 10.00 do 21.00 hod.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »