hero hero
05.12.2018

V sobotu 24. 11. 2018 se konala nejdůležitější událost spolku PilsFree v tomto roce, a to Členská schůze. Pozvánku dostali všichni členové e-mailem. V případě, že jste nedorazili, pak je toto shrnutí určeno právě pro vás. 

V první části předseda Rady prezentoval účetní závěrku roku 2017 a přehled událostí a hospodaření v roce 2018. Následovalo shrnutí činnosti Kontrolní a revizní komise a ombudsmana za rok 2018. Svoji prezentaci také předložil jednatel PilsFree servis, s.r.o.. Důležitým jednacím bodem bylo stanovení výše členského příspěvku. Po dlouhé diskuzi a zvažování různých variant navrhl jeden ze členů snížení na částku 250 Kč měsíčně, což nebylo schváleno. Proto bylo dále hlasováno o zachování stávající částky 300 Kč, to už schváleno bylo. V průběhu roku členové Rady nashromáždili podněty na drobné úpravy Stanov a Vnitřních předpisů, které byly postupně vysvětleny přítomným členům a následovalo hlasování. Oba tyto dokumenty v novém znění nabudou platnosti 1. 1. 2019. 

V bloku voleb již nekandidoval po 13ti letech předseda rady Wenda, namísto něj si členové zvolili za předsedu člena CXI. Další změnou je post správního radního pro agendu ekonomickou, na kterou již nekandidoval Morf a na místo něj byl zvolen člen Noshka. Na ostatních volených postech ke změně obsazení nedošlo. 

Zápis z členské schůze včetně představených prezentací a nového znění Stanov a Vnitřních předpisů bude uveřejněn na přelomu roku v Informačním systému PilsFree a to konkrétně v části „Informace“. 

Novému předsedovi Rady a novému správnímu radnímu přejeme v roce 2019 mnoho úspěchů!

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »