hero hero
01.04.2020

Vážení členové Spolku PilsFree nebo zájemci o členství,


s ohledem na trvající stav nouze vyhlášený Vládou ČR v rámci pandemie koronaviru jsme byli nuceni přijmout opatření k minimalizaci šíření nákazy v souvislosti s návštěvami našich správců ve vašich domácnostech v souvislosti s vaším vstupem do Spolku nebo řešením technických záležitostí.

Je osobní návštěva nutná?

Prvotně bychom vás chtěli požádat, abyste se veškeré záležitosti, které nejsou bezprostředně nutné řešit návštěvou, pokusili s naším správcem vyřešit prostřednictvím vzdálené správy nebo jejich řešení odložili na dobu, kdy riziko přenosu nákazy pomine.

Osobní návštěva

Za předpokladu, že je k řešení situace ohledně vašeho členství nutná osobní návštěva našeho správce, žádáme vás o dodržení následujících pravidel:
- Nesjednávejte si návštěvu za předpokladu, že nejste vy nebo členové vaší domácnosti stoprocentně zdrávi.
- Nesjednávejte si návštěvu za předpokladu, že vy nebo členové vaší domácnosti mají
státním orgánem nařízenou karanténu nebo jste se v období kratším než 14 dnů před návštěvou správce vrátili ze zahraničí.
- Po dobu návštěvy mějte prosím nasazenu jakoukoli ochranu úst a nosu, alespoň textilní roušku.
- V místnosti nebo prostoru, kde se bude zdržovat správce, zajistěte prosím přítomnost pouze vaší osoby.
- Nezdržujte správce ve vaší domácnosti déle, než je nezbytně nutné k provedení jeho práce.
- V případě zápůjčky našeho zařízení si prosím připravte vlastní tužku pro podepsání zápůjční smlouvy.
- Připravte si také doklad totožnosti v případě přijetí do Spolku.
- V případě vracení zapůjčeného hardwaru zpět Spolku prosím využijte poštovních služeb, pokud to není možné, tak si lze předem domluvit vrácení na sídle Spolku, viz níže uvedená telefonní čísla.

Pakliže nebudete moci některé ze shora uvedených pravidel splnit a již jste si návštěvu se správcem sjednali, informujte jej prosím o zrušení návštěvy. Nebude-li možné se s ním spojit, můžete tak učinit i telefonicky na spolkový HelpDesk PilsFree, tel. 951 017 000 a 371 650 111 v jeho provozních hodinách v pracovním týdnu od 8 do 21 hodin o víkendu od 9 do 21 hodin, mimo tyto hodiny je k dispozici záznamník. Abychom minimalizovali riziko přenosu nákazy koronavirem, byl i náš správce instruován o prevenci jeho přenosu a dále byl vybaven osobními ochrannými pomůckami.

Závěrem

Velice vám děkujeme za striktní dodržování shora uvedených pravidel prevence šíření nákazy, jakož i ostatních pravidel nepsaných. Bude nám opět potěšením se s vámi setkat u vás nebo na některé z našich spolkových akcích a podat vám ruku. Nyní však přejeme vám i vašim blízkým hodně zdraví.

Vaše PilsFree

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »