Dagon Dagon
15.10.2022

Blíží se nám každoroční Členská schůze, kde se mimo jiné volí předseda Rady, správní a techničtí radní, ombudsman a členové Kontrolní a revizní komise. Dle našich Stanov Rada nominuje kandidáty na post předsedy Rady a posty technických radní. Konkrétně se jedná o oblasti Doubravka, Lochotín, Plzeň – Sever, Vinice a Bolevec.

Všechny zájemce o tyto posty zve Rada na své pravidelné zasedání konané dne 10. 11. 2022 od 17.45 hod. do sídla spolku (Tachovská 41 Plzeň), kde mohou prezentovat své záměry činností na daném postu.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »