Kssk Kssk
19.12.2022

V sobotu 10.12.2022 proběhla Členská schůze (dále jen ČS) našeho spolku, které předsedal muki.

Na rozdíl od minulých dvou let se schůze mohla uskutečnit prezenčně, v budově FEL ZČU v Plzni.

Zapisovatelem ČS byl již tradičně Apeiron (místy zaskakoval Dagon), ověřovatelé zápisu byli CXI, muki, rgabriel a Kssk.

O sčítání hlasů se starali naši skrutátoři - členové Harmi, Trinity.R a Garfield.

Výroční zprávu přednesl předseda Rady CXI, předseda KRK Dagon i jednatel PilsFree servis, s.r.o. Apeiron

Ombudsman Cody nebyl ze zdravotních důvodů přítomen a tak jeho výroční zprávu přečetl předsedající muki.

Byla schválena účetní uzávěrka za rok 2021 a zadán povinný audit účetní závěrky a výroční zprávy.

Člen Zmijak inicioval změnu Stanov, která se týkala délky mandátu předsedy Rady, správní sekce Rady a ombudsmana. 

ČS schválila změnu Stanov v navržené podobě, tedy že mandát předsedy Rady, správní sekce Rady a ombudsmana bude dvouletý.

Členská schůze PilsFree

PilsFree volby 2022

PilsFree volby 2022 dopadly takto:

Předsedou Rady pro roky 2023 a 2024 byl zvolen CXI.

Správními radními pro roky 2023 a 2024 byli zvoleni Fido (agenda vnitřních vztahů), Ladman (agenda ekonomická), hero (agenda vnějších vztahů) a Zmijak (agenda právní).

Technickým radním pro roky 2023 a 2024 byli zvoleni muki (oblast Lochotín), Falcon (oblast Vinice a Bolevec), Apeiron (oblast Doubravka) a rgabriel (oblast Plzeň sever).

Ombudsmanem pro roky 2023 a 2024 byl zvolen F.J.S..

Členem Kontrolní a revizní komise pro roky 2023 a 2024 byl zvolen Kssk.

Celý zápis z ČS 2022 bude již brzy k dispozici v informačním systému PilsFree.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »