Dagon Dagon
24.04.2023

V Městě Touškov nedaleko Plzně došlo k úspěšné realizaci projektu adaptace komína sušky o výšce 30 metrů prostřednictvím umístění konzole, která byla kompletně navržen členy spolku PilsFree. Na tomto místě si dal spolek za cíl optimalizovat umístění antén a zlepšit propojení okolních vesnic prostřednictvím již existujícího komína v místní sušárně.

Původní návrh, který počítal s postavením příhrady podél celého komína, byl zamítnut z důvodu neefektivního využití prostoru a vyšších nákladů na materiál v důsledku navýšení cen železa a zinku. Místo toho bylo zvoleno řešení s vybudováním ochozu o celkové výšce 3 metrů kolem vršku komína.

Díky tomuto novému řešení byly náklady na materiál sníženy, a celý systém byl zavěšen na navařených držácích a upevněn objímkami z pasoviny. Pro zabezpečení výstupu na ochoz byl kolem žebříku navařen koš, což představuje levnější a účinnější alternativu k tradičním záchytným systémům. Koš navíc nevyžaduje pravidelné revize.

Po dokončení konstrukce ochozu následovaly další kroky, jako výstavba kabelové trasy, přesun stávajících spojů a přepojení stávajících členů, kteří využívají přístup do komunitní sítě PilsFree.

Celá akce, která byla rozdělena do několika etap a díky úspěšné realizaci, došlo k vylepšení komunitní sítě spolku v oblasti Touškova a okolních vesnic. Adaptace komína sušky přinesla nejen finanční úsporu, ale také efektivnější využití prostoru a lepší propojení s okolím.

 

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »