Dagon Dagon
30.05.2023

Jedvaniny a Skelná Huť jsou dvě spojené vesničky, které se nacházejí zhruba 35 km od Plzně. Tyto obce se potýkají s nedostatečným mobilním signálem a nefunkčními pevnými linkami, což způsobuje i problémy při zajišťování stabilního a rychlého připojení k Internetu. Mnoho obyvatel těchto obcí se muselo spoléhat na připojení ve svých zaměstnáních pro vyřizování on-line záležitostí.

Situace se změnila díky aktivitě několika místních obyvatel a členů spolku PilsFree, kteří se rozhodli přinést komunitní počítačovou síť i do této oblasti. Po provedení průzkumu se dalších 30 zájemců přihlásilo ke členství ve spolku. Pro zajištění připojení v této oblasti bylo nezbytné vybudovat malý stožár na pronajatém pozemku a zajistit přívod elektřiny.

Předpokládané investiční náklady spolku původně činily více než 400 000 Kč. Tato částka zahrnovala výstavbu infrastruktury a připojení členů. Pomocí využití zařízení, která spolek měl na skladě ze starších projektů, se podařilo snížit náklady o více jak polovinu tj. 190 000 Kč.

Díky této iniciativě a s podporou PilsFree mohou místní obyvatelé konečně užívat spolehlivé připojení a využívat moderní informační technologie ve svém bydlišti. Během půl roku se ke spolku přidalo 34 členů.

Tato snaha a spolupráce jsou příkladem toho, jak i obyvatelé malých vesnic mohou společně dosáhnout pozitivních změn a zlepšit svůj životní standard. PilsFree vždy podporovalo a podporuje tyto aktivity.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »