Pro všechny členy Občanského sdružení PilsFree a zájemce o připojení žijící v blízké Třemošné přicházíme s pozitivní zprávou; Třemošná je konečně "online"!

Při pohledu na spletitou síťovou mapu blízkého severního Plzeňska se objevuje několik otázek: Jak to probíhalo? Kdy to začalo? Jak se připojení dostává zrovna ke mně? Krátkým shrnutím bychom vás rádi informovali o našich aktivitách v Třemošné v uplynulém roce a jistě tak zodpovíme nemálo otázek.

Budování dalšího z řady internetových zázemí sítě PilsFree začalo na jaře letošního roku. První přístupový bod "Třemošná - Ves" (v ulici Ku Staré Cihelně) byl spuštěn v květnu a byl napájen 5 GHz spojem o kapacitě 45 Mbit/s ze sousedního Záluží. Na podzim práce pokračovaly vybudováním nového páteřního přívodu z Plzně přes komín v areálu Škoda JS. Konektivita z Plzně je přivedena spojem Alcoma 80 GHz o kapacitě 1 Gbit/s, propojení do sídliště (ul. Mládežníků) spojem Siklu 80 GHz o kapacitě 1 Gbit/s half-duplex. Část "Ves" je nyní připojena spojem Alcoma 17 GHz o kapacitě 385 Mbit/s a původní spoj ze Záluží nyní slouží jako záloha pro případ výpadku některého z páteřních spojů.

Jako nejnáročnější krok se jeví práce na 70-ti metrovém komíně v areálu Škoda JS. Zatímco na spodním ochozu jsou umístěny spoje pro Třemošnou, na horním jsou instalována všechna potřebná zařízení pro nové spoje do dalších obcí. Jejich připojování je plánováno na jaro 2013.

V Třemošné nyní probíhá budování dalších přístupových bodů pro pokrytí jednotlivých částí města. Paralelně pracujeme na propojení domů v sídlišti optickými kabely. Aktuálně je zde připojeno více než 70 uživatelů a jejich počet stále narůstá.

Jak již bylo výše zmíněno, připojování Třemošné úzce souvisí s nedalekou obcí Záluží. Zde byl první přístupový bod vybudován v říjnu 2011 a nyní zde máme prakticky 100% pokrytí. V létě letošního roku byl instalován nový páteřní spoj Alcoma 10 GHz o kapacitě 185 Mbit/s. Ten zajišťuje dostatečnou konektivitu pro všechny uživatele, jejichž počet se zde blíží k číslu 100.

Bydlíte v Třemošné či Záluží? Chcete se stát členy Občanského sdružení PilsFree? Chcete jeho prostřednictvím mít možnost připojení k nejrychlejší síti? Pak prosím neváhejte kontaktovat náš HelpDesk, kde se dozvíte vše potřebné.

Jirka "[MEV]" Hanyk

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »