Stejně jako se před Vánocemi zapalují adventní svíčky, i Občanské sdružení PilsFree má již svou předvánoční "tradici". Budova Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni hostila už poosmé Valnou hromadu PilsFree.

V mrazivém prosincovém počasí se v posluchárně EP-120 sešlo na 62 členů. Oficiální program valné hromady zahájil předseda Rady Ing. Václav Kuchynka seznámením všech přítomných s činností za uplynulý rok 2012. Jako první vyzdvihl přírůstek členů o letošních 15% (cca 3 500 členů), čímž jejich počet přesáhl 18 000. Předseda dále shrnul nejvýznamnější novinky, jako například zavedení systému na kontrolu legálnosti používaných frekvencí napříč sítí, instalace zdarma pro nové zájemce na Vinicích a v Bolevci a rozvoj sítě v Třemošné a dalších lokalitách. V neposlední řadě pak oznámil spuštění ostrého provozu televizního vysílání jako součásti sítě (IPTV), a to v rámci členských příspěvků od 1. 1. 2013. Sdružení výhledově očekává stěhování do nových pracovních prostor v Plzni v Tachovské ulici č.o. 41 během první poloviny roku 2013.

Jako téměř každou valnou hromadu doznaly jistých změn Vnitřní předpisy. Správní radní pro právní záležitosti Mgr. Milan Řežábek přednesl návrh na jejich změnu, aby odpovídaly právnímu řádu ČR a odrážely vývoj ve sdružení. Nejzásadnější pro členy PilsFree je upřesnění využívání internetového připojení ke komerční činnosti a úprava podmínek pro vícenásobná připojení.

Za společnost PilsFree servis, s.r.o. vystoupil jednatel Karel Filip se zprávou o stavu a činnosti této servisní organizace. PilsFree servis, s.r.o. se stará zejména o realizace pokládek potrubních systémů pro mechanickou ochranu optických a metalických kabelů (zkráceně HDPE), zajišťování provozu VoIP a nově, od 1. 1. 2013, i IPTV. Mimo tyto činnosti, zajišťované pro Sdružení nebo jeho členy, se společnost zabývá poskytováním připojení k internetu a pronájmem datových okruhů. Do budoucna má společnost v plánu připravit plnou podporu pro poskytování prostoru pro servery (serverhousing) a zahájit nákup a prodej HW.

Technický radní pro oblast Doubravky Ing. Michal Toman ve svém referátu hovořil o rozvoji optických tras. V roce 2011 začala realizace projektu ve Skvrňanech, kde se práce zatím nacházejí zhruba v polovině. Bylo položeno 5 km kabelů, z toho 3 km do výkopů, jejichž celková délka je 1 600 metrů. Ve Skvrňanech se tak přímo na optické kabely připojilo 500 členů a zlepšila se návaznost oblastí. Zbývajícími etapami jsou pak práce v ulici Macháčkova a v bytových domech v Zadních Skvrňanech. Po dokončení všech prací zde, jsou připraveny projekty pro lokality Doubravka, Lobzy a Bory.

V bloku voleb se jako první hlasovalo o postu předsedy Rady, do nějž byl opět zvolen Ing. Václav Kuchynka. Do pozic správních radních byli zvoleni Karel Filip, Ing. Jan Hejtmánek, Ing. Martin Šour a Mgr. Milan Řežábek. Volbu technických radních doplnila diskuse o sloučení oblastí Vinice a Sylván s oblastí Bolevec pod jednoho technického radního. Následovalo hlasování, po kterém byl pro tyto sloučené oblasti zvolen technickým radním Jiří Kuthan, pro oblast Doubravka Ing. Michal Toman, pro oblast Lochotín Ing. Pavel Muknšnábl, Ing. Richard Gabriel pro oblast Plzeň-sever. Do funkce ombudsmana byl opětovně zvolen Tomáš Zeithaml. Zbývající volba určila do pozice člena Kontrolní a revizní komise, jímž byl opětovně zvolen Jan Chocholka, DiS.

Valná hromada Občanského sdružení PilsFree byla místem, kde si člověk mohl skutečně říci "byl jsem u toho". Navzdory různým pohledům na řešený problém, názorům či osobním vztahům probíhala každá diskuse v duchu profesionality a kolegiality. Na každém zúčastněném byl vidět zájem, nadšení a snaha o nejefektivnější řešení. Jeden z nejvýraznějších pocitů, jaké si odtud třeba i nezúčastněný přihlížející mohl odnést, byla spokojenost. Spokojenost nad tím, že o PilsFree se starají právě tito lidé, kteří z našeho občanského sdružení vytvořili to, čím je dnes.

Jirka "[MEV]" Hanyk

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »