Občanské sdružení PilsFree se k Internetu nepřipojuje, je totiž přímo jeho součástí díky své účasti v novém propojovacím centru neziskových organizací Neutral czFree eXchange (NFX).

PilsFree a jeho partneři z Liberce, Kladna, Čelákovic a Hradce Králové vytvořili zájmový svaz komunitních sítí NFX za účelem propojení neziskových organizací, resp. jejich sítí. „Máme zájmy srovnatelné se zájmy podobných subjektů z jiných měst,“ říká předseda PilsFree Václav Kuchynka. A doplňuje: „Propojovací centrum nás dostává do rovného postavení s operátory, kteří působí na českém Internetu.“

NFX je členem hlavního českého propojovacího centra NIX, díky čemuž má PilsFree a jeho členové přímé spojení do českého Internetu. „V NIXu za nás NFX vyjednává propojení s každým operátorem, to nám dodává silnější vyjednávací pozici, než kdyby takto vyjednávala každá komunitní síť samostatně,“ vysvětluje Pavel Muknšnábl z vedení PilsFree. Řada operátorů tak na propojení již kývla.

„PilsFree si pronajímá od vlastníků infrastruktury datovou trasu do NFX, tam pak je autonomně řešeno spojení do českého a mezinárodního Internetu,“ podotýká Muknšnábl. Největší plzeňská komunitní síť tak není v roli spotřebitele, jemuž by byla providerem poskytována objednaná služba, ale každý její člen je už z podstaty sdružování integrální součástí sítě sítí.

To má bezesporu své výhody. Členové PilsFree nejsou vázáni smluvními podmínkami ani provozními řády jako řadoví spotřebitelé. Lidem se otevírá neomezený svět informací a možnost provozovat na síti nepřeberné množství činností. „Tato svoboda však přináší zvýšenou odpovědnost uživatele zajistit si bezpečnost svých počítačů,“ upozorňuje další člen vedení PilsFree Jaroslav Mrvka.

PilsFree se čtyřmi partnerskými neziskovými organizacemi založilo NFX, z. s. p. o., v září roku 2006 na principu, že všichni členové jsou vzájemně propojeni. Od února 2007 je prostřednictvím NFX začleněno do českého peeringového centra NIX. Díky tomu je sdružení plnohodnotnou součástí českého Internetu. NFX tímto funguje jako komunitní síť vyššího řádu. Ke dnešnímu dni je v něm zapojeno deset členů.

Mgr. Pavel Netolický, úsek vnějších a smluvních vztahů

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »