Občanské sdružení PilsFree nabízí svým uživatelům mnoho výhod oproti komerčním poskytovatelům internetu. Jednou z nich je i možnost každoročně směrovat chod sdružení na Valných hromadách.

Na Valnou hromadu jsou zváni všichni členové sdružení, všichni se mohou účastnit demokratických hlasování a všichni mohou kandidovat na zastupitelské, výkonné či kontrolní pozice sdružení. Uživatelé jsou tak ti, kteří si sami volí, jak bude jejich poskytovatel internetu rozšiřovat síť, jaké nové služby zavede či jak vylepší služby stávající.

Valná hromada se již tradičně koná na Borech v posluchárně Západočeské univerzity v Plzni. Minulých Valných hromad se účastnilo 100 až 200 účastníků, i letos je očekáván podobný zájem sahající až ke dvěma stovkám účastníků s platným hlasovacím právem.

V současné době PilsFree spravuje síť po téměř celé Plzni a širokém okolí. Je tak díky pečlivému vedení a kontrole velmi silným hráčem na poli internetových poskytovatelů. Díky povaze sdružení jsou veškerá aktiva i pasiva nepřímo majetkem všech členů s právem rozhodovat o nakládání s nimi.

Program letošní listopadové Valné hromady bude velmi podobný minulým létům. Po úvodních formalitách předloží své zprávy předseda Rady, jakožto zástupce výkonného orgánu a předseda Kontrolní a revizní komise, jako představitel orgánu kontrolního. Následovat bude zpráva ombudsmana, který se stará o naplnění a ochranu práv členů sdružení. V další části Valné hromady budou navrženy některé změny stanov a vnitřních předpisů. Poté bude následovat blok voleb, kde bude voleno složení Rady, Kontrolní a revizní komise a ombudsman. Závěrem bude diskutována problematika založení servisní organizace PilsFree servis, s.r.o. a další body.

Všichni představitelé PilsFree se těší na setkání se všemi členy sdružení, pro které celý předchozí rok budovali lepší, rychlejší a spolehlivější internet. Zbývá jen dodat, že Valná hromada bude uspořádána na sklonku listopadu 27. 11. 2010 a začíná v jednu hodinu odpoledne.

Ing. Miloslav Konopík, Ph.D., správní radní PilsFree, o.s.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »